HaikuDanmark.dk

Anmeldelser

 

Blæst ned fra universet. Haikudigte

Erik Henriques Bing

Forlaget Tågaliden/Vandrebakken, 2020, 80 sider

ISBN 978-87-999893-5-5

Historiker, forfatter og digter Erik Henriques Bing, f. 1940, har i løbet af de sidste mange år skrevet om miniaturemaleri, August Strindberg og dansk-jødisk historie, noget af det ud fra hans egen baggrund som flygtning i 1943-45. Så meget, at bøgernes titler fylder hele to sider bagerst i digtsamlingerne. Hans forlag Tågaliden er opkaldt efter den vej, hans nye hjem i Stocksund i Sverige lå på dengang. Som digter er han de sidste tre år kommet med tre digtsamlinger, som jeg synes har fortjent en anmeldelse.

Den første, "Blæst ned fra universet. Haikudigte", har en grafisk forside med to rækker sort-hvide "hajtænder". Inden bogen går i gang, kommer den med et metadigt om haiku, en fin introduktion til dem, der måske er mindre fortolig med, hvad haiku egentlig er:

Haiku. Less is more
De korte digte, de få
ord, den tynde bog

De følgende haiku digte er grupperet i: Intro, Digtere, Smil, Musik og Maleri, Jeg og mig, Kosmos og tro, Exit. Hvert kapitel indeholder mellem 24 og 48 haiku, med fire digte på hver side, venstrestillet, lige under hinanden. På bagsiden af bogen forklarer Erik, at hans haiku i denne samling "følger formen, men ikke kravet på indholdet."

Introen starter med en blød vind, der rejser sig, og puster gennem de næste haiku en bevægelse, der fortsætter i barndommens minder, som fødselsdagskringler, pebermyntepastiller og pappet i cykelhjullets eger. Men også de voksnes politik blander sig, så de kommende mere tunge emner introduceres. I digter kapitlet langer Erik Bing nemlig skarpt, måske ligefrem med "hajtænder", ud efter H.C. Andersen, Kierkegaard og Brandes. Janina Katz kommer til orde, og ord som Theresienstadt og Holocaust. Dog lettes stemningen ofte af humor, som når han indrømmer, hvordan det er gået med læsning af visse bøger:

James Joyces Ulysses
Måneders fordybelse
Nu på side 7

I Japan har man et begreb for haiku, senryu, hvor haiku digtene mere handler om menneskets svagheder fremfor naturen, men humor og nogen gange groteskhed og tragikomik. Men det kan være svært at skelne, hvad der er hvad, og det er ikke så afgørende. Musikken spiller en stor rolle i digtsamlingen, og han fortsætter japanernes tradition med at væve en masse hentydninger og referencer ind i teksten, der nogen gange er suppleret af fodnoter. Teksten løber hen over de enkelte linjer, og tit har de enkelte digte karakter af en kritisk tankevækkende sætning eller kommentar i miniatureform:
 
Schindler´s list spillet
af Itzhak Perlman. Også
de kristne græder


Og der er meget medfølelse for de små dyr, der kravler gennem digtsamlingen:

Køkken med sølvfisk -
Støvsugeren frem - eller
lev og lad leve? 

Men også:

Futurologen
peger på medfølelsens 
komme. Idiot!

En spændende digtsamling, man ikke bliver færdig med ved første læsning.

 

Vi kan spejle os i en vanddråbe. Digte

Erik Henriques Bing
Forlaget Tågaliden/Vandrebakken, 2021, 40 sider
ISBN 978-87-999893-6-2

Digtsamlingen "Vi kan spejle os i en vanddråbe" er kun halvt så tyk som den første, forsiden er lysebeige uden illustration. Den har et lige så lækkert finish som den første, med flapper og matkacheret forside. Den ligger bare godt i hånden. Samlingen starter også med samme lille metadigt om haiku. Derefter er digtene delt op i "Første del", "Anden del" osv. indtil sjette del. Her står der tre digte på hver side, centreret i midten. Første del har undertitlen (Poetik), og fortsætter med metadigte som:

Et digt lever sit
eget liv, men vil gerne
leve det med dig

Sort sol af stære
i flok og i flugt og sort
sol af digtere

Digten svæver som kloge kommentarer til livet i rummet, og "løfter sig fri fra grunden", som Erik selv kræver det i en af de første digte:

Skildpadder er de 
bedste undervisere 
i meditation

De er indsigtfulde observationer i menneskets natur...

Handyrs habitat -
Parfumeafdelingen
Magasin du Nord

... og i samfundets ikke altid så idelle fungeren:

I fåreflokken
bliver det tænkende får
kaldt det sorte får

Heksen på bålet
er oldemor der vidste
for meget om mænd

Det er ikke traditionelle haiku digte, hvortil der skulle høre naturbilleder, gerne med forbindelse til årstiden, og eventuel en to-deling i to billeder, der spiller op ad hinanden. Det tætteste på kunne være betegnelsen Senryu. Men haiku digtene fungerer mere som små vise bobler, hver for sig, små sandheder, nærmest ordsprog, eller gruk. Og man kan ikke læse for mange ad gange, fordi man lige skal fundere, smile eller ligefrem grine lidt for sig selv. 

Søren Kierkegaard:
"Regine, du forstyrrer
min dagdrøm om dig" 

Sidste del har undertitlen (Opvågnen), her er emnet de mere religiøse undersøgelser og oplevelser: 

Er midt i cirkel
uden et centrum eller
en periferi

Min sande natur?
Ord spærrer for andet end -
et dybt åndedrag

Trappen. Mit møde med vismanden

Erik Henriques Bing
Forlaget Tågaliden/Vandrebakken, 2022, 120 sider
ISBN 978-87-999893-7-9

"Trappen" er igen helt anderledes. Der er en illustration af en trappe på forsiden. Som den tykkeste af de tre bøger fortæller den en hel historie, af den eventyrlige slags, en heltehistorie, jegfortællerens søgen efter sine mestre og mentorer gennem livet. Han starter ud med at stå for enden af en trappe, rent fysisk den trætrappe, der i Tisvildeleje fører fra toppen af stejlkysten ned til stranden. Den er lang, har mange trin, og bliver midti endda delt op af en lille platform med en træbænk. Den kaldes også solnedgangstrappen, fordi man herfra har den bedste udsigt på - solnedgangen. Jeg læser digtsamlingen, mens jeg i toget selv er på vej op til Nordkysten, godt nok til Hundested, hvor jeg skal tilbringe weekenden. Digtsamlingen kommer til at gøre mig selskab på et højt niveau, poetisk, intellektuelt og humoristisk. Og det er jo ikke det værste.

Jegfortælleren bliver kaldt ned på stranden af en engel, der lover ham, at der for enden af trappen, på stranden, står en vismand og venter på ham:

"Gå ned til munken,
Vismanden, og spørg om det,
du ikke forstår."

Han tager så et trin ned ad trappen ad gangen, og det viser sig, at der næsten på hvert trin af trappen står en mester, han har mødt på et tidspunkt i livet, og som her igen hilser på ham og minder ham om det, han har lært. Som da han møder Vergil:

"Må jeg" spørger han,
"være din cicerone,
hvad målet end er?"

Jeg svarer ham: "Jeg 
er på vej til havet. Du
hører bølgerne.

Turen, trin for trin,
går jeg alene, uden
en cicerone."


De enkelte dele af fortællingen overholder til punt og prikke de rent formmæssige krav til et haiku. Tre linjer hver, med stavelser på 5-7-5. Fem på hver side, midterstillet. Men de enkelte dele hænger sammen, fortæller en historie. Hvor meget haiku der så egentligt er tale om? Men Erik har gjort noget jeg har ikke har set før, læst før. En spændende og imponerende fortælling, passet ind i denne ydre form. En slags roman-renga, kædedigt novelle, eller helt tredje. Hans sprog flyder letlæst derudaf uden de mindste snublesten, hver sætning passer ind i rækken, i rytmen. Sætningerne passerer hen over grænserne af de enkelte linjer og 5-7-5 dele, men der er ikke et sted, hvor jeg oplever byttet ordstilling, eller andre krumspring, for at få indholdet til at passe ind i formen. En sproglig trappe, hvor hver enkelt trin sidder på sin plads, og bærer læseren igennem uden at vakle.

Der er mange navne, en del fodnoter, men man kan selv vælge, om man slår dem op bagerst i bogen, eller ikke. Eller læser dem til sidst og vender tilbage til de respektive sider, og genlæser de enkelte digte, eller digt-dele, men fornyet viden. Man bliver, jeg bliver, klogere undervejs, jeg googler navne og læser om de enkelte mestres livsvisdom. Han møder så forskellige figurer som Kafkas bille, Spinoza, Citizen Kane, Alice in Wonderland, Buddha, forfatteren Pär Lagerkvist, Jesus og Professor Tournesol fra Tintin serien. Og mange flere, bl.a. filosoffen Wittgenstein:

Jeg skynder mig at
forklare mit ærinde
og min beslutning.

"Drop den beslutning.
Jeg tog også fejl engang
med min "Tractatus."

På den måde følger jeg fortællerens rejse - her på min egen rejse, undervejs på Nordkysten, ikke så langs fra solnedgangstrappen. En utrolig velstøbt digtsamling, en velbygget - trappe.

Og hvem var så mesteren over alle mestre...? Jeg vil ikke tage spændingen fra læseren, men da vi nærmer os slutningen, står der da i hvert fald:

Hvor er Vismanden
ved havet, hvor min rejse
trin for trin er slut?

/af Ulla Conrad