HaikuDanmark.dk

Anmeldelser

 

Ulla Conrad, 2022


"Haiku in English: The First Hundred Years"

edited by Jim Kashian, Philip Rowland, Allan Burns, W.W. Norton & Company, N.Y.,

reprint edition 2016

ISBN-13: ‎978-0393348873

 

Den anmeldte bog er en antologi på engelsk med mere end 800 udvalgte haiku digte, oprindeligt skrevet på engelsk, fra digtere fra hele verden. Introduktionen af Billy Collins, tidligere US Poet Laureate, om den engelsksprogede haikus historie, dens evolution over de sidste 100 år, startende med Ezra Pounds kendte "In a station of the metro" (The apparition of these faces i the crowd; Petals on a wet, black bough"). De mange sider med haiku slutter med en indsigtsfuld historisk overblik af haikudigter, forlagsmand og udgiver Jim Kashian, grundlægger af The Haiku Foundation og Red Moon Press. Efter Ezra Pounds følger flere kendte navne fra zen-verden: Paul Reps ("Zen Flesh Zen Bones"), og de amerikanske Beat digtere Jack Kerouc, Allan Ginsberg og Gary Snyder.

 

Forord er af Jim Kashian, Philip Rowland, Allan Burns: Grundlag for research til denne bog er Charles Trumbulls "Haiku Database". Han fremhæver, at de har valgt eksempler, og opremset dem kronologisk efter udgivelsestidspunkt, fordi de hver især bidrager med noget nyt, og bygger på hinanden. De forudsætter hinanden. Mange ellers vigitge og gode haiku er ikke med at samme grund. Bidragene kan ikke være fyldestgørende for hver enkel poet. 2013 var 50-året efter udgivelsen af Ezra Pounds digt. En "golden anniversary" også for udgivelsen af det første tidskriftet dedikeret til haiku på engelsk, "American Haiku", Wisconsin, USA.

 

Introduktionen er af Billy Collins: Han starter med at beskrive, hvordan udgivelsen af Jack Keroucs "On the Road" lige i starten af hans highschool dage gjorde ham hooked på haiku, da han kun var seksten år gammel. Inspirationen døde dog igen, da han hørte en kommentar om, at kun et ud af tredive haiku var noget værd. Men da han, årtier senere, fik en hund, og begyndte at gå ture, begyndte han at "samle" haiku på turen, ligesom hunden samlede informationer, eller duftnoter, undervejs. For ham behøver haiku ikke nødvendigvis bestå af 5-7-5 stavelser, fordi stavelser på amerikansk ikke har den samme betydning og vægt som på japansk. Han tilslutter sig Jack Kerouacs definition af haiku: "Amerikanske haiku behøver ikke at bekymre sig om stavelser, fordi det amerikanske sprog er noget for sig selv... klar til at poppe. Vigtigst af alt, må amerikanske haiku være simple og fri for alle tricks og skal skabe et lille billede og stadigvære så let og elegant som en af Vivaldi´s Pastorellaer." ("American haikus (short three-line poems intended to be completely packed with Void of Whole) shouldn´t worry about syllables, because American speech is something again - bursting to pop. Above all, a Haiku must be very simple and free of all poetic trickery and make a little picture and yet be as airy and graceful as a Vivaldi Pastorella." JK, American Haiku).

 

Han mener dog, at de fleste haiku digtere er enige om, at "et haikus kvalitet er noget hinsides tælling af stavelser. Det øjenåbnende øjeblik af indsigt, der sker, når et haiku ikke at trække på nogen tanke, grundtonen af dens detaljer ind i det uendelige, eller helhedens tomhed." ("The heat of the haiku is something beyond counting. (...) that eye-opening moment of insight that occurs whenever a haiku succeeds in drawing us through the keyhole of its details into the infinite, or to put it more ineffably, into the "Void of the Whole".) Og han kan li´et haikus poppende kvalitet, det epifaniske stød, "Aha!" øjeblikket ("I´d like to stress this "pop" quality of a haiku, that epiphanic jolt, the "AHA!" moment.")

 

Fantastisk guldgrube af haiku. Eksempler:

 

AG "The madman / emerges from the movies: / the street at lunch time"

PR "Walking through the forest / I rearrange / the trees"

GS "This morning / floating face down in the water bucket / a drowned mouse"

JK (Synes ikke det er hans bedste) "In my medicine cabinet / the winter fly / has died of old age"

Cor van den Heuwel, der døde fornyligt, har 4 sider med, bl.a. et haiku bestående af kun ét ord: "Tundra".

Dag Hammerskjold "In the castle´s shadow / The flower closed / long before evening"

Helen Buckingham, Jane Reichholt

Fra DK: Johannes S.H. Bjerg: "Petrol moon / I play a boneflute / among sleeping dogs"

 

 

 

/