HaikuDanmark.dk

Artikler

 


Artiklen Jazz og Yotsumon er nedenfor gengivet mens jazzen spiller.
Den kan også ses i en mere læsevenlig udgave hvis du klikker på dette link: Jazz og Yotsumon

 

 

 

Jazz og Yotsumono

Et yotsumono er et kort renga – et dobbelt tanka – skabt af to digtere I dialog. Det er en ret ny genre, som jeg de seneste par år har eksperimenteret med sammen med min amerikanske ven, Mark Schorr fra Massachusetts. De to anførte eksempler er fra vores nye bog Aliens (BoD 2013).  

Niels Kjær

Jazz Poetry                                                                    Jazzpoesi

Yotsumono by M.A. Schorr and Niels Kjær                    Yotsumono af M.A. Schorr og Niels Kjær

Poetry into                                                                     Poesi omsat til                                               jazz poetry                                                                     jazzpoesi                                                  makes Happy Birthday                                                  forvandler Happy Birthday

into Happy happy happy                                               til Happy happy happy                          birthday baby                                                                 birthday baby

Jazz poetry                                                                     Jazzpoesi                                                        into poetry                                                                    omsat til poesi                                         makes the happy song                                                  forvandler den glade sang

into this                                                                         til dette                                                        meta poem                                                                    metadigt      

 

Transfer                                                                         Transfer

Yotsumono by M.A. Schorr and Niels Kjær                    Yotsumono af M.A. Schorr og Niels Kjær

An apple turnover                                                         En æbletærte                                             tastes like a song                                                           smager som en sang                                      of International Transfer                                                              af International Transfer

with or without                                                             med eller uden                                       disaster                                                                          ulykke

A song                                                                            En sang                                                            of Manhattan Transfer                                                                af Manhattan Transfer                                  tastes like the Apple                                                   smager som Æblet

with or without                                                             med eller uden                                             Dos Passos                                                                     Dos Passos