HaikuDanmark.dk

Artikler

 


Om at læse haiku på japansk
af Niels Kjær

  Siden september 2008 har jeg næsten dagligt arbejdet med at forbedre mit kendskab til det japanske sprog. Takket være min egen flid og min lærer Minako Kuramotos tålmodighed har jeg gjort visse fremskridt.

  Vi lærer at læse og skrive de 46 japanske skrifttegn, der kaldes ”hiragana”, og som hver betegner en fonetisk stavelse. Desuden lærer vi at læse og skrive de mest anvendte ”kanji”, hvor hvert skrifttegn betegner et helt (som regel oprindeligt kinesisk) ord.

   Endelig bruger vi også ”romaji”, som omskriver de japanske tegn til vores latinske alfabet. Det gør vi for at lette læsningen, med henblik på hurtigt at kunne komme i gang med at udtrykke os mundtligt på japansk.

   Der findes faktisk også et fjerde japansk alfabet, kaldet ”katagana”, der betegner de samme 46 fonetiske stavelser som ”hiragana”, men som bruges til udenlandske låneord.

Mit formål med at studere japansk er primært, at jeg ønsker at kunne læse de japanske haiku på originalsproget.

 • Hvad står der egentlig ordret i et japansk haiku?
 • Svarer 17 japanske ”onji” (lydsymboler) til 17 danske stavelser?

   Det er sådanne spørgsmål, jeg håber snart at kunne besvare på et mere kvalificeret grundlag.

Lad os se på et par eksempler.

   I 1689 skrev Basho et forårshaiku, der skrevet med ”romaji” lyder

       yuku haru ya

      tori naki uo no

      me wa namida

   Ordret oversat til dansk står der

      Fremadskridende forår –

      fugle skriger, fisks

      øjne tårer

   Det lyder jo ikke godt på dansk. Der er ligesom brug for nogle små hjælpeord for at få de mange navneord til at hænge sammen. En mulig dansk gendigtning kunne være

      Foråret går –

      fugle skriger

      tårer i fisks øjne

eller længere – og efter min mening bedre

      Foråret svinder –

      fugle skriger og fisk har

      tårer i øjnene

   Altså enten 14 eller 18 danske stavelser.

Samme år (1689) skrev Basho et efterårshaiku, der skrevet med ”romaji” lyder

      hamaguri  no

   futami ni wakare

      yuku aki zo

   Ordret oversat til dansk står der

      En muslings

      låg og kød  skilles –

      fremadskridende efterår

   En dansk gendigtning kunne være

      En musling

      deler sig i skal og kød –

      efteråret svinder

   Altså 16 danske stavelser.

   Min foreløbige konklusion må være, at 17 japanske ”onji” svarer nogenlunde til 17 danske stavelser. Dog kan et dansk haiku måske reduceres til 14-16 stavelser, hvis man vælger at udtrykke sig meget minimalistisk.

   De to ovennævnte haiku af Basho udtrykker begge sorg – i naturen – over tidens ubønhørlige fremadskriden. Samtidig afspejler de Bashos egne følelser i to afskeds- situationer. Klassiske japanske haiku anvender altså også metaforer og udtrykker menneskelige følelser. Det sker blot uhyre diskret og raffineret.

   Litteratur: 1020 Haiku: The Heart of Basho, Buson and Issa (2006). (Med såvel japanske som engelske tekster). Haiku # 6 og # 583.

 

   Basic Japanese-English Dictionary. Oxford University Press (2004).

 

   Masako K. Hiraga: Metaphor and Iconocity (2005), pp. 70-89.