HaikuDanmark.dk

Artikler

 


Artikel af Thorvald Berthelsen

Sam Cannarozzi 

Sam Cannarozzi er en historie fortæller og haikudigter fra Chicago, Illinois, der nu har boet i Frankrig siden 1974. Han skriver og fortæller på fransk og engelsk. Han har turneret med sine fortællinger i et dusin europæiske lande og i Fransk Vestafrika (8 tidligere kolonier) med videre. Han redigerer også det franske haikutidsskrift ploc¡

Han turnerer også med en haiku performance med titlen: Go Shishi Go / 5-7-5.

 

Vents dans les bambous

Un rideau vert ondulant

Presque le printemps

 

fleurs de prunier

si blanches un jour fin d’hiver

fait réjouir le cœur

 

Blæst i bambussen

Et bølgende grønt gardin

i forårets dør

 

Blommetræs blomster

hvide sidste vinterdag

hjertet spræller af fryd

 

 

A Psalter of the Canonical Hours

En Psalter af tidebønner

 

Matins

 

A whiff of incense

The chirping of morning birds

Simple words and chants

 

Matutin

 

Et strejf røgelse

Morgen fugles kvitter

Enkle ord og sang

 

Lauds

 

The warmth of the earth

Horizon’s ruddy brightness

The sweetness of day

 

Laudes

 

Jordklodens varme

Horisontens rødmende lys

Daggryets sødme

 

Terce

 

Fragile yet robust

Holding the day together

A thin spider’s web

 

Terts

 

Skrøbeligt robust

Samles dagen af spinkle

Edderkoppe spin

 

Sext

 

The passing noontide

Sweeps me up in nature’s work

Missed my siesta

 

Sext

 

Eftermiddagen går

Fejer mig op i natur

Gik glip af siesta

 

None

 

With the rising moon

A day has come and is gone

Its hours extinguished

 

Non

 

Mens månen står op

Er en dag kommet og gået

Dens timer slukket

 

 

Vespers

 

Whispering vespers

Cows low in the nearby fields

The moon almost full

 

Vesper

 

Hviskende vesper

Køer til ro i engene

Månen næsten fuld

 

Compline

 

Dying evening breeze

All again comes to a halt

With the ample night

 

Completorium

 

Svag aftenbrise

Det hele standser igen

Rigeligt med nat

 II/6 -7 2020

 

 

a street musician

his saxophone out of tune

playing his heart out

 

gademusikanten

hans saxofon er stemt falsk

blæser hjertet ud

II/14 2020

 

 

 

fields of daffodils

push away the morning chill

making the day bright

 

påskeliljerne

skubber morgenkulden væk

lyser dagen op

III/7-9 2020

 

 

the magnolia leaves

fall  ticking off the seconds

a pink colored clock

 

magnolie blade

falder – sekunderne går

klokken pinkfarvet

III/19 2020