HaikuDanmark.dk

Artikler

 


Yotsumono: En ny form for renku (renga)

Af Niels Kjær

 

Renku er som bekendt en samlebetegnelse for de mange forskellige japanske former for kædedigte, hvor af det klassiske renga er den mest kendte. En helt ny form for renku, kaldet yotsumono, blev for et par år siden skabt af britten John Carley. En yotsumono er en renku med kun fire led skrevet af to digtere, der skiftes til at skrive et led. Den første digter skriver en hokku på 3 linier (eventuelt, men ikke nødvendigvis med 5-7-5 stavelser). Den anden digter svarer med en wakiku på 2 linier (evt. med 7-7 stavelser). Den første digter fortsætter med en daisan på 3 linier (evt. 5-7-5 stavelser), og den anden digter afslutter med en ageku på 2 linier (evt. 7-7 stavelser). De første tre led følger de normale regler for renga, men i stedet for at fortsætte i et langt kædedigt afsluttes digtet allerede med det fjerde led. Yotsumono er som genre meget velegnet til en digterdialog via internettet. De nærmere ”spilleregler” kan læses på sitet http://www.renkureckoner.co.uk/Yotsumono_schema.htm

 

Her følger en yotsumono, som jeg i september 2011 skrev sammen med den amerikanske digter Mark Schorr:

 

Election Day (English version)                                                   Valgdag (Dansk version)

 

the harvest moon -                                                                        høstmånen -

a solitary beech                                                                             en enligt stående bøg

touches the sky                                                                             berører himlen

 

a cold wind                                                                                   en kold vind

rattles the door                                                                              klaprer med døren

 

the old man                                                                                   den gamle mand

puts a cross against the blonde -                                                   sætter kryds ved blondinen -     

election day                                                                                   valgdag

 

try to heal                                                                                     forsøg på at hele

soap box or no                                                                             sæbekasse eller ej

 

En  Yotsumono af  Niels Kjær, Danmark (1,3) og  Mark Schorr, USA (2,4)  

Skrevet den 14.-15. september 2011