HaikuDanmark.dk

Anmeldelse

 


Haiku for skoleelever.

Hanne Hansen og Pia Valentin Sørensen,

Forlaget Ravnerock,

40 sider, 2017

Hanne Hansen og Pia Valentin Sørensen har begge skrevet haikudigte i mange år. De har nu på opfordring udgivet en bog om at skrive haiku: Haiku for skoleelever. Det er en smukt lavet bog.

Den er tydeligvis skrevet til skoleelever, fra mellemtrinnet og opefter, som der står i forordet. Bogen er blevet afprøvet på en skole, og de sidste sider er henvendt til læreren med opgivelse af videns- og læringsmål, som jo skal være klart formulerede i nutidens skolesystem.

Der er haiku-definitioner og korte portrætter af Basho, Buson, Issa og Shiki. Derpå meget tydelige instruktioner i selve arbejdet med at skrive haiku, ginko og haiga, samt en række øvelser.

Et sted står der: ”Det er bedst, hvis du selv har oplevet situationen – at du har erfaret haikuøjeblikket”.  Et begreb, som ikke blev defineret nøjere, hvilket ærgrede mig under læsningen; men jeg måtte jo indse, at det næppe kan forklares teoretisk og filosofisk for børn. Senere tales der om ”en oplevelse i nuet”: ”Digtet er, når det er bedst, en videregivelse af de følelser, som digteren har i et givent øjeblik.”  Det forklarer da noget af haikuøjeblikket. Mange steder står instruktionerne som bud: der må ikke…, der skal… Og det er vel igen grundet behov for tydelighed i en skolebog.

Der er henvisning til hjemmesider, instagram o.l. og en fyldig liste over danske haikuudgivelser, som desværre stopper i 2014, selvom bogen er fra 2017; så de nyeste bøger er ikke med.  

Alt sammen er – selvfølgelig – meget enkelt og pædagogisk fremstillet – uden tvivl en meget brugbar bog. Ved en nylig oplæsning i Dansk Forfatterforening af svenske og danske haikudigtere, hvor der til slut var åben scene, fortalte en voksen kvinde, at hun var blevet inspireret af denne bog til selv at skrive i denne form. Det fortæller jo, at andre end skolebørn kan inspireres af bogen.

Helge Krarup