HaikuDanmark.dk

Anmeldelser

 


Hanne Hansen:

Dansk Cyklus (2019)

Forlaget Attika, 2019. 104 sider
.

Anmeldt af Helge Krarup

 

Bogen har en undertitel: Minihaiku. Haiku. Haibun, som er de tre digtformer, Hanne Hansen anvender. Den er opdelt helt haiku-traditionelt med fire sektioner, der følger årstiderne med foråret som det første afsnit. Hver afdeling afsluttes med haibun, som er en prosatekst, der afrundes eller tolkes af et haiku.

Forårssektionen afsluttes med April-haibun: En prosatekst med meget nære beskrivelser af kastanjer, der springer ud og måske svides af nattefrosten. Vi inddrages ved tidsbetegnelserne: `sidste uge´, `i går´, `i dag´. I det afrundende haiku udvides kastanjernes forårsbebudelse med en intim situation:

Din varme stemme/ i mobiltelefonen/ forårsbebuder.

Der kan være mange grunde til, at bogen hedder Dansk Cyklus, men det er i hvert fald tydeligt danske landskaber og årstidsoplevelser, vi præsenteres for; vi møder såmænd også rødgrød:

månen/ i sollys /svagt

fløde/rødgrød/så sej

Dette er samtidig det, Hanne Hansen kalder minihaiku. Hun har selv forklaret ophavet til denne digtform på sin hjemmeside, www.hannahaiku.com:  At hun underviste i haikudigtning, og der var en japansk kvinde, som troede, at man skulle skrive 5-7-5 bogstaver og ikke, som ellers, 5-7-5 stavelser. Bogen rummer en del minihaikuer, som fungerer godt.

Det danske i bogens titel får diskret en kritisk drejning i disse to tekster; er det politikeres holdninger og handlinger i modsætning til levende mennesker:

døren flankeret/ af løst svajende roser/ ingen pigtråd her

Ønske/ at kæmpe/ i krig / / taler / kun lidt/ om død

Digtene videregiver meget sansemættede øjeblikssituationer i naturen. Motiverne ses med et fotografisk eller snarere malerisk øje. Og der ligger et tydeligt sansende jeg bag, om end ordet `jeg´ ikke optræder, så der er tale om tætte naturoplevelser, hist og her er der en ledsager:

brusende bølger/molen beskytter havnen/ du beskytter mig

Digtene kan bevæge sig fra noget meget nært med en udzoomning til det større, eller modsat gå fra stort til småt:

Lav vegetation/ lys og bleg mod lyngpuder/ dækker bakkerne

Skovbrynet er grønt/ ahornløvet knitrer lidt/ under skoene

At læse Dansk Cyklus er som at bevæge sig ud på en rolig vandring gennem liv og landskaber med Hanne Hansen detaljerige iagttagelser-sat-på-ord i hånden.  

Helge Krarup