HaikuDanmark.dk

Anmeldelser

 


Hanne Hansen: “HI HAIKU”

38 sider, 150 kr. i Attika

Hanne Hansen har samlet 32 engelsksprogede haiku i denne lille, men smukke bog.
De
har alle tidligere været offentliggjort i “Haiku International”.

Der lægges ud med “the walls of the town/ruins from a golden past/waken up again”.
Kravet om 5-7-5 stavelser overholdes her fuldstændig, som i resten af bogen. Naturen er repræsenteret ved de tilbageblevne ruiner af den gamle bymur. Naturen har gennem tiden delvist nedbrudt et storslået bygningsværk; men det vækkes til live igen ved digterens beskrivelse. Måske kan man læse en længsel efter at opleve tidligere tiders skønhed i de tre linjer. Senere i samlingen er der beskrivelser af vores nutidige (storby)liv, bl.a. i det haiku, der også har givet inspiration til omslagets forsidebillede: “the ants are working/they hurry to the anthill/in fast traffic lines”. Gennem digtet gøres vi opmærksomme på, hvor små (som myrer) vi er; men samtidig bruges billedet til at sige, at det tilsyneladende kaotisk mylder i myretuen er en velorganiseret, sammenhængende organisme.

Selv vil jeg gerne fremhæve et meget raffineret haiku:

“dense foggy weather/impossible to

observe/the solar eclipse”.

Her har digteren gået og glædet sig til at skrive et haiku om en solformørkelse og så kan den slet ikke ses. Det er ganske enkelt fremragende skrevet, et perfekt haiku set med mine øjne. Det er lige nu. Den tætte tåge antyder en årstid. Det afsluttes overraskende.

Bogen udkom i december sidste år, så det er blevet for sent at nævne, at den kunne være en glimrende julegave til engelsktalende venner.

Benny Pedersen