HaikuDanmark.dk

Anmeldelser og omtaler

 


Haiku fra Thorvald Berthelsens nye digtsamling Huds tektoniske plader(Tectonicplates of skin), forlaget Ravnerock, som udkommer den 28. oktober under Bogforum med smagsprøver på New pubs stand.

Haiku from Thorvald Berthelsen's new poetry collection Hudstektoniskeplader(Tectonic plates of skin), Ravnerock Publishers, which is published on October 28th during the Bogforum, with presentation at New pub's stand.

Jeg er digteren, der medbringer de udtørrede brønde, du fylder op fra det fjerne, min elskede.

René Char

I am the poet who brings the dried-up wells,you are filling up from afar, my love.

René Char

 

Hjerterfri

Som voksne børn på
fire luffer glider vi
nøgne i tagfat

gennem forladte hjem hvor vi
troede ingen var den

Game of Hearts

As adult children on
four lids we slide naked
in a game of tag

through abandoned homes where we
thought no one was caught

 

 

Flygtende flugt

Forrådt af frygten

flygter fremtiden fremad

udenfodaftryk

Fleeing escape

Betrayed by fear

the future flies forward

without footprint

 

 

Forsvindinger og genkomst

Næseborene
spiles ud i verdens duft
du er gået forbi

Disappearances and return

My nostrils just now
The spinnaker of the world's fragrance
You have passed by

 

Forbigående erindring

Spor slæbes i spring

gennem den vide verden

sne på skærmen

Transient memory

Tracks drawn in jumps

through the wite world

snow on the screen

 

 

Drift

Mellem ordene

er der understrømme der

genoplader hunger

Drive

Between the words

is the undercurrent which

recharges hunger

 

 

Aqua vitae

Brøndens øje gir’

natten det lys, der breder

universet ud

 

Sprækker i alting

slipper livet ind og ud

vand er ren kemi

 

Aqua vitae

The eye of the well
gives the nightlight that spreads
out the universe

In everything
cracks let life in and out
pure chemistry of water

 

 

Skrider sammen

Fremtidens afglans

Huds tektoniske plader

flårverdenåben

Break down

Glossed off future

Tectonic plates of skin

tear the world open

 

 

Udspringet

Vinteren ved ikke

hvad den springer ud i

blomsterneblomstrer

Jumping out

Winter does not know

what it jumps into

flowers in flower

 

Thorvald Berthelsen