HaikuDanmark.dk

Anmeldelser

 


Rikke Christina Kruse

”Isblomster”.
Jorinde & Joringel.                                     
32 sider, 50 kr.

Sidste år (2014) debuterede Rikke Christina Kruse på det lille, legendariske Aarhus-forlag Jorinde & Joringel med en digtsamling bestående af 60 haiku, ”Isblomster”.

RCK, der har en baggrund som cand. mag. i kultur og kulturformidling, føler sig i modsætning til de fleste danske haikudigtere ikke bundet af haikuets traditionelle 17 stavelser. Hun følger i stedet den friere (amerikanske) definition af et haiku: Et kortdigt på tre linjer, skrevet i nutid. Det synes jeg egentlig er befriende. Hendes digte er generelt gode, og det er under alle omstændigheder det vigtigste!

”Isblomster” indeholder, som genren indbyder til, en række naturiagttagelser, der spænder fra vinter (”Tusind tråde / Stråler op af jorden / Frostklar morgen”) til forår (”Ensom ørn / På forårshimlen / Lydløse cirkler”).

Indlejret i dette forløb fra frossen tilstand til nyt liv løber en række andre temaer. Indledningsvis funderer RCK over tidens gang eller rettere løb – og vores ønske om at gribe dagen og standse tiden. Fx ”Tiden farer forbi / Som galopperende heste / Jeg standser dem roligt” og det ultrakorte ”Tiden / Går / I stå”. Men selv om Nuet kan føles ”uendeligt langt”, varer det ikke ved. Bevidstheden om ”altings forgængelighed” kan til gengæld åbne sindet for tilværelsens (religiøse) dybder, såsom taknemmelighed og ydmyghed: ”Hjertet åbner sig / Ydmygt og modtageligt / Bøjer sig i støvet”.

Det er livets ”fryd og smerte” – i naturen og (ikke mindst) i kærligheden – der giver anledning til digterjegets undrende taknemmelighed. Naturen indeholder et erotisk element, der personificeres i mødet med et mandligt du. Digterjegets længsler og drømme nærmer sig ved forårets komme en forløsning: ”Store knopper af guld / Venter kun på ét: / At briste for at fuldendes”.

”Isblomster” være hermed anbefalet!

(Anmeldt af Niels Kjær)