HaikuDanmark.dk

Anmeldelser

 


J. S. H. Bjerg : “Støv”
60 sider, 132 - 158 kr. i net-boghandler     
Books on Demand    -    er udkommet

Forfatteren kalder selv udgivelsen for “fri haiku”, og jeg skal da også helt frem til det afsluttende digt, før jeg finder et haiku på 5-7-5 stavelser. Det lyder “cigaretten død/tværer ensomheden ud/lørdags heldagsregn” .

Ellers består bogen af haiku med varierende antal stavelser og linjer. En del af de en-linjede kunne dog nemt være delt op i to eller tre linjer, stadig med ret varierende antal stavelser. Det er en helstøbt og smuk bog, der fra start til slut er holdt i en lettere melankolsk tone. Allerede på side 2 slås denne akkord an: “dagen allerede gammel, morgenkaffe”. Lidt længere fremme står der: “kasserer gamle fotografier/byen findes stadig/gråvejr”.

Gennem hele samlingen fornemmer jeg en digter, der er meget påvirkelig af lyde, som i dette eksempel: “ingen motorvej/til gengæld bagerens ventilationsanlæg”. Jeg nævner i flæng desuden pibende hængsler, barnegråd, lyden af knallerter, barnet, der plager om is, lyden af skridt, underboens tøjvask, baslyde fra kroen og dette mini-haiku: “sneens stilhed, hoster”. Digteren oplever stilheden og bliver blot endnu mere opmærksom på den, da han hoster. Katte er også et gennemgående tema i samlingen, som her: “tom postkasse ikke engang reklamer klør katten bag øret”. Også her en stærk melankolsk tone, ensomheden trænger sig på, men glemmes i kattens nærvær. Den citerede linje er samtidig et klart eksempel på et haiku, der lige så godt kunne stå som tre linjer.

“Støv” er ikke en samling, man giver som opmuntringsgave til nogen; men det rykker ikke ved, at Bjerg sanser og nedskriver meget præcise øjebliksbilleder. Det er ægte haiku, blot i fri form. Samlingen er allerede et par år gammel; men desværre er den ikke at finde på landets biblioteker. Uden lektørudtalelse og anmeldelser er bogen nærmest ikke-eksisterende; men det er jo et vilkår, “Støv” deler med mange andre udgivelser.

Benny Pedersen