HaikuDanmark.dk

Anmeldelser

 

Matsuo Basho
Ildfluer

Udvalgte haiku oversat og kommenteret af Niels Kjær. 2011.

 


Niels Kjær har med omhu udvalgt de af Bashos haiku, som er samlet i bogen ”Ildfluer”. De kan læses på dansk næsten alle uden tyngende forklaringer og kommentarer. Oversættelsen fra japansk kan jeg ikke tage stilling til. Forhåbentlig er der en anden læser, der vil tage sig af det aspekt af haikuerne. Kommentarerne er samlet sidst i bogen, så haikuerne fremstår som en digtsamling, man kan nyde og bruge som en nøgle til Baso’s poesi.

Introduktionen består af en kort gennemgang af Basho’s liv og digtning foruden bemærkninger om Niels Kjærs oversættelse af Baso’s haiku. Hans-Jørgen Nielsens formål med sin bog ”Haiku” var at præsentere for den danske offentlighed de haiku, som han kendte fra tysk, engelske og fransk på en sådan måde, at der kom de bedst mulige digte ud af det. Niels Kjærs gendigtning har haft som formål at give en så ordret og mundret gengivelse på dansk som muligt, og det er lykkedes at formidle enkelt og klart.

”Ildfluer” kan også få betydning for danske haikudigtere på en anden måde. Den er et ekstrakt af det langt mere omfattende værk på engelsk, som Jane Reichhold har udfærdiget og som udkom i 2008. Der har hun, som hendes titel angiver – ”Basho: The Complete Haiku”- samlet alle Basho’s haiku. Begge bøger bidrager til at give læserne, alle de der læser, og de der også skriver, et solidt fundament, når det gælder forståelsen af den japanske haikutradition.

Hanne Hansen