HaikuDanmark.dk

Artikler

 


Er et haiku et digt?

 

På British Haiku Society’s årsmøde i efteråret havde de som tema for dagen spørgsmålet: ”Er et haiku et digt?

De startede med spørgmålet: ”Hvad er et digt?” og fandt frem til, at digtere bruger mange forskellige teknikker f.eks. bogstavrim. halvrim, rim, billeder, og metaforer til at opnå en slags ophøjet sprog. Så fortsatte de med at se på to digte, for at se , hvordan dette blev opnået i praksis.

Bagefter undersøgte de almindeligt accepterede forskelle mellem de teknikker, som kræves for at skrive haiku, og de som kræves for at skrive poesi.

 

Haikuteknikker:

Forfatteren skal være en objektiv neutral iagttager.

Undgå første person fortæller.

Det skal være et øjeblik gengivet i nutid

Brug enkelt hverdagssprog.  Man skal undgå tilsigtede rim, bogstavrim, halvrim, billeder og metaforer.

Det skal være et objektivt billedsprog.

Det skal indeholde et kigo (årstidsord) og et kireji (et snit mellem to billeder).

 

Poesi teknikker:

Digteren er ofte indblandet og kan udtrykke stærke følelser.

Første, anden og tredje person fortæller er tilladt.

Det kan strække sig over ethvert tidsrum og skrives i datid, nutid og fremtid.

Anvender ophøjet sprog omfattende teknikker som: rytme, rim, bogstavrim, halvrim, billeder og metaforer.

Både objektivt og abstrakt billedsprog kan bruges.

 

I den afsluttende øvelse fremgik det, at mange gamle og nutidige haikudigtere har brugt de teknikker, som man normalt relaterer til poesi, når de skrev haiku.

Spørgsmålet er så : ”Hvis haikudigtere bruger poesiteknikker, når de skriver haiku, er det haiku, som produceres sådan, et digt?

Gengivet fra The brief – 103.

 

Hanne Hansen