HaikuDanmark.dk

Artikler

 

Haiku fra en debutant

Af Niels Kjær

 


Thomas, min søstersøn, fyldte 40 år for nylig. I fødselsdagsgave sendte jeg ham ”Ildfluer”, min nye Basho-oversættelse. Uden helt at vide, om han ville sætte pris på den eller ej.

   Til min glædelige overraskelse sendte min nevø mig et par uger senere et takkebrev, der indeholdt hele ti haiku skrevet af ham selv. Og nogle af disse haiku fra en debutant ud i genren var endda rigtig gode! Er der noget dejligere for en forfatter end at kunne inspirere sin læser til selv at slippe ”den indre digter” løs?

   Jeg kan derfor ikke modstå fristelsen til (med Thomas’s tilladelse) at offentliggøre nogle af disse debutant-haiku:

 

                  Efterårshaiku af Thomas Fischer-Nielsen

 

                  Græsset er grønnest

                  nu inden vinterens greb –

                  skyerne gråner.

 

                  Efterårsblade

                  midt på en mudret skovsti –

                  skøn farvelade.

 

                  Fuglen flygter væk –

                  efterlader ingenting.

                  Buskene bliver.

 

                  Et enligt æble

                  på et ellers nøgent træ.

              Vintermånens lys.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hanne Hansen: Mountains on the Moon. Haiku. Hub Editions, Spalding, UK, upagineret, 2011. ISBN 978-1-903746-90-5

Hanne Hansen har udgivet en samling haiku-digte på engelsk, på det engelske forlag, Hub Editions i dette forlags Hub Haiku Series, redigeret og udgivet af Colin Blundell. Bogen er i lommeformat og, som der står, handmade. Den rummer 52 haiku-digte, det svarer til et digt pr. uge, selvom de ikke ser ud til slavisk at følge året uge for uge, men bogens forløb bevæger sig gennem årstiderne fra forår til vinter; igen ikke i en pedantisk fordeling, men bevægelsen er der. I et forord meddeler Hanne Hansen, at digtene har været publiceret tidligere, især i de to haiku-tidsskrifter, Blithe Spirit og Haiku International, så bogens opbygning skyldes redaktionsarbejdets udvælgelse.

Digtene er tydeligt bundet til det oplevende jeg, som bevæger sig i byen såvel som på landet. Også i bjergegne, men bjergene er konkret sansede, det er ikke bjerge som abstraktion eller symbol. Som det ærkebymenneske jeg er, synes jeg, det er dejligt med de mange bydigte. Generelt er der tale om sansinger, tolkninger af situationer, iagttagelser, oplevelser, indlevelse. I byrummet bringes naturen frem ved lugte, solstrejf eller her, som en konstatering af det globale forbrugersamfunds fremmedgørelse:

All year round berries

In all the supermarkets

No need to pick them

 

Af og til kan de næsten stedfæstes, her som området omkring Hovedbanegården i København, hvad det naturligvis ikke behøver være:

 

Street prostitutes

From many foreign countries

Bad for business

 

Men det kan også være af næsten privat-personlig karakter:

 

Autumn vacation

No invitation from him

Hard at studying

 

Eller privatbiografisk, der dog ligesom den foregående godt kan læses alment, dvs. det er løftet ud af det egentligt private:

 

An unfulfilled wish

Wanting to take care of her

My insane sister

 

Den enkelte situation eller iattagelse hænger hele tiden sammen, enten ved jeg´ets overvejelser eller sansninger, ved  aktørerne,  eller naturens ændringer.  Så selvom korte haikudigte naturligvis giver fragmenter af en verden, er det ikke fragmenterede haikuer.  Man føler en tryg varme ved læsningen.

 

Helge Krarup