HaikuDanmark.dk

Artikler

 


Haiku på Hald - Ginko Herstedhøje

Forfatterforeningens Haikugruppe er igen i år på Hald.
De læser bl.a. fra deres jubilæumsantologi Blade i Vinden – under lindetræerne!
Arrangør Dansk Forfatterforenings Haikugruppe/netværk.
 

 
Det er lørdag den 13 august det foregår. Se også her http://www.storebogdag.dk/.
Vi deltager og der vil i den ene halvdel blive lagt vægt på antologien. Blade i Vinden vil også kunne købes.
Tilmelding til Jette Slåen jette@slaaen.dk
Af hensyn til planlægning og sommerferieperioden må det gerne være inden 01.07.

Og når I alligevel har kalenderen fremme:
Ginko Herstedhøje 21.08.2011
Ved Benny Pedersen
Mød på Glostrup Station kl. 12.15
Med madpakke og drikkevarer