HaikuDanmark.dk

Artikler

 Haiku-arrangement den 10. januar 2016 kl. 12.30-16.

Deltagere: Hanne Hansen, Ole Bundgaard, Ib Ivar Dahl, Bo Lillesøe, Ida Hamre, Ulla Conrad, Ann-Mari Urwald, Mona Larsen.

Formål: Dialog, hvor hver især fortæller om deres erfaringer med at skrive haiku – og om hvilke særlige muligheder og problemer der evt. opleves i formen, samt at fremlægge nogle eksempler på dette. Herunder fortælle om tilgangen til haiku og relaterede former.

Deltagerne var ligeledes opfordret til at forholde sig til spørgsmålet: ”Hvordan medvirker og indvirker haiku på fred i verden”. Samt at oplæse 4-5 haiku og evt. et fredsdigt.

Mødet var arr. sådan at tre paneldeltagere indledte med et 10 minutters oplæg.

Paneldeltagere: Ole Bundgaard, Ulla Conrad, Mona Larsen.

 

1.      Hanne Hansen indledte mødet med et kort tilbageblik på freds-haikufestivalen i Ghent i sept. 2015, og henviste til Larsens referat fra Ghent, som skulle komme på Haiku Danmarks side. Hanne fortalte kort om aktuelle ændringer i den svenske haikufore. Bestyrelse på foranledning af et brev fra Helga Härle, der er ansvarlig for den svenske hjemmeside, og gav derefter ordet videre.

2.      Mona Larsen fortalte om 2015 som et år i fredens tegn i haiku-sammenhæng, hvor hun havde taget opfordringen op om at skrive freds-haiku og sprede budskabet på internettet fra sitet: https://www.facebook.com/Japanese-American-Cultural-Community-Center-JACCC-108520352549/ En optakt til deltagelsen i Den internationale Peace Haiku Festival i Ghent 16-21 sept.

Mona er optaget af haikus mange relaterede former og er opsøgende globalt. Skriver bla. på sitet: ”The Haiku and Haibun Vortex”. Er nysgerrig efter at skubbe grænserne for det vestlige moderne haiku og haibun og udforske, hvad disse genrer kan være nu og i fremtiden, på baggrund af kendskabet til traditionerne, for at kunne bryde grænser. Hun ønsker at blive ved at udfordre sig selv, litterært og sprogligt, og skriver både på dansk og engelsk.

3.      Ole Bundgaard fortalte om sit lange virke som trofast traditionel haikuforfatter og sin disciplin med at skrive et digt om dagen. Hans seneste udgivelse (endnu et digert værk) er ved at blive oversat til engelsk.

4.      Ulla Conrad dedikerede sit oplæg til at fortælle om sin fascination af ”de fire store” og hendes interesse for zen, der også udmønter sig i japansk the-tradition. Ulla er også i gang med at samle digte til en ny udgivelse.

5.      Ib Ivar Dahl – sømand, fisker, Grækenlandsfarer og -boer opfatter sig selv som et ”vi”. ”Jeget har udvidet sig” sammen med den store natur han oplever – grundelementerne – naturfænomenerne går igen i hans fotos, skitser og haiku. Her blev der et oplæg til at tale om synergi: – haiga/ at billede og tekst supplerer og udvider hinanden, uden at ville forklare hinanden.

6.      Ann-Mari Urwald læste flere haiku og fik lyst til at få respons på et haiku, som hun var lidt i tvivl om. Ann-Mari er også interesseret i at udforske formen og vil gerne skrive på engelsk.
Ole Bundgaard nævnte den engelske indgang på Haiku Danmarks hjemmeside, som en god mulighed for at publicere.

7.      Ida Hamre læste en suite fra sin Kreta rejse 2015 samt andre rejsedigte. Her fik vi igen lejlighed til at snakke om indhold/form. Spændende.

8.      Bo Lillesøe berettede om sin rejse til World Haiku Associations kongres 2015, der blev afholdt i Tokyo. Som den første ikke-japaner fik Bo den ære at holde velkomsttalen. Bo blev også udnævnt til europæisk koordinator og vil derfor underrette os om næste Biennale i 2017.
Bo afsluttede med at fortælle om haiku-definitionen. Og fortalte desuden om en ny liberal japansk form på 5 linjer = Gyoshi.

Herefter læste vi haiku for hinanden og havde en hyggelig stund sammen, var alle enige om.

Ref.:

Mona Larsen