HaikuDanmark.dk

Endnu en kommentar til def. af haiku

 

Maria Call: Endnu en kommentar til definitionen af haiku.

World Haiku Association har ingen officiel definition af haiku.

Ban’ya Natsuishi’s (WHA’s formand’s) forsøg på foreløbeligt at indsnævre en international definition på haiku gengives her.

  1. Et kort digt på 1-4 linier, hver på under 10 stavelser.
  2. I hvert haiku er et brud eller spring ønskelig.
  3. Klar forståelse eller opfattelse af sandheden er nødvendig.
  4. God klangfylde er nødvendig i såvel traditionel som fri form.