HaikuDanmark.dk

Artikler

 


Europæisk Haiku-konference
Bad Nauheim (Rosernes by)
13-15 maj 2005 dv

Under mottoet:

Mit sprog, dit sprog vores Haiku,

blev den første europæiske Haiku-konference afholdt i den tyske by Bad Nauheim (ca. 4o km fra Frankfurt a.M.).

Vi var i alt 61 deltagere fra 17 europæiske lande.

Med velkomsttaler fra Borgmesteren, Den japanske Generalkonsul, samt Martin Berner, formanden for den tyske Haikuforening, indledtes konfe­rencen fredag eftermiddag 13/5 d.å. på det nye rådhus i Bad Nauheim. I de næste to dage fik vi rig mulighed for at høre, hvorledes "Haiku-livet" formede sig i de forskellige lande, deres foreninger, sammenslutninger og aktiviteter med mere, idet repræsentanter fra

de deltagende lande hver fremkom med et oplæg, efterfulgt af Haiku-op­læsning. Der var mange interessante indslag og megen Haiku poesi.

Fra vores gruppe, som bestod af Hanne Hansen, Sys Matthiesen og under­tegnede holdt Hanne oplægget på engelsk. Efterfølgende gav vi hver

især eksempler på vore Haiku-digte henholdsvis på dansk og engelsk. En af de svenske deltagere, Kai Falkman, fortalte, at man blandt den tidligere Generalsekretær i FN Dag Hammarskjölds efterladte papirer havde fundet 110 digte, hvoraf de 50 kunne henregnes til Haiku-digte. I 1963, to år efter hans død, udkom en digtsamling af Hammarskjöld, og

Kai Falkman oplyste, at der i juni i år udkommer en bog med kommentarer, indeholdende 50 Haiku-digte af Dag Hammarskj81d.

Atmosfæren på konferencen var særdeles god, og der var mange muligheder for at udveksle erfaringer med de andre deltagere.

Trods det stramme program havde værtslandet også sørget for lidt sightseeing. Vi fik således mulighed for en guided tur gennem det be­rømte Rosenmuseum i bydelen Steinfurth, og så badehusene og drikkean­læggene i Bad Nauheim som jo er en kendt gammel kurby.

Lørdag aften var der arrangeret en meget vellykket gallamiddag på Hotel Dolce, hvor der senere på aftenen blev demonstreret Ikebana (japansk blomsterarrangement).

Søndag eftermiddag blev der uddelt Haiku-digte til forbipasserende borgere ved et af badeanlæggene, og her var der samtidig mulighed for, at interesserede børn og voksne kunne få et indblik i, hvorledes et trykkeri fungerede på Gutenbergs tid, ved selv at få lejlighed til at trykke digtene med de gamle sættetyper af bly.


Mange af os var indkvarteret privat, og som afslutning søndag aften, blev der i Badehus 2 for deltagerne og deres værtsfamilier holdt foredrag om Haiku, oplæst Haiku på tysk og engelsk samt spillet på glastrompet.

Til konferencen havde vi i forvejen fremsendt Haiku om faste temaer:

Roser

Det at tage et bad

Det at nedbryde grænser.

Her følger et Haiku fra hver af os.

Min datters gave
En mellemrød stofrose
Til mit hvide hår.

Hanne Hansen

 

Tilbud hos Bilka
fine historiske roser
i plasticpotter.

Sys Matthiesen


Mellem roserne
fine edderkoppespind
alt sammen kunstværk.

Kate Larsen

Alt i alt var den europæiske Haiku-konference særdeles vellykket og inspirerende.
Kate Larsen