Dansk Haiku Net

Duncan Gillies MacLaurin 

 


Duncan Gillies MacLaurin er født i Glasgow i 1962, kom til Danmark i 1986 og er cand.mag. i engelsk og latin fra Aarhus Universitet. Han har også Classics Moderations-eksamen fra Oxford, dvs. oldgræsk og latin. 
I 1995 blev han ansat på Esbjerg Gymnasium og HF, hvor han tit starter et engelskforløb med et mini-kursus i haiku, og hvor han er medbestyrer af Det poetiske Hjørne. 
Han oversætter fra dansk til engelsk - bl.a. Hans Tyrrestrups samlede digte Fra ordets palet – From the Palette of Words (Attika, 1999) - og skriver både digte og sange. 
Han har udgivet en digtsamling Red Moon (Merlin Books, 1987) og får løbende sine digte udgivet i Storbritannien.
Nogle af hans haiku er blevet udgivet i nettidsskriftet  Lishanu, også med de danske versioner, og han har haft et haibun i det skotske tidsskrift island.
Han er gift med Ann Bilde, cand.mag., journalist og forfatter, og siden 1991 har parret boet på Fanø. 
Billedet viser deres hund, Freja.

 

Duncan Gillies MacLaurin 
Mail:  doctorgill7@yahoo.co.uk

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage