Dansk Haiku Net

Hanne Hansen

  

 

 

 

 


Hanne Hansen.
Kontakt:
Mail haikuhanne@gmail.com
www. haikuhanne.com
Tlf: 35389531
Født 1944. 

Udgivet 6 haikusamlinger
på dansk:

Fuldmånen lyser
Orienten retur
Stunder
Krummepikkende spurve
Havfrue på land

på engelsk:                                     
Mountains on the Moon

Medforfatter til                                
At skrive haiku
(en vejledning i at skrive haiku).

Publiceret haiku i danske og engelsksprogede tidsskrifter f.eks.

Frogpond i USA
Blithe Spirit i England (medlem af BHS)
HI i Japan (medlem af HIA, WHA og MHC)

Haft 2 studiebesøg 1990 og 2003 i Japan og deltaget i haikukonferencer i Europa f.eks. Tyskland og Litauen.

Initiativtager til Haiku-gruppen i Dansk Forfatterforening, formand for denne.


 

Tilbage